faruk-cikin-soft
 
Ömer Faruk Çıkın, LL.M.
Ömer Faruk Çıkın; şirketler ve ticaret hukuku, birleşme & devralmalar, birikim yönetimi, iş hukuku ve dava takibi alanlarında tecrübe sahibidir.

Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu şirketler de dahil olmak üzere, pek çok kişi ve kuruluşun Türkiye’deki yatırımlarına ilişkin stratejik ve alternatif çözüm önerileri sunmaktadır. Mevzuat ile uyumluluk süreçlerinin koordinasyonu ve kontrolünün yanı sıra müvekkillerine ticari sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi hususlarında aktif destek sağlamaktadır.

Danışmanlık tecrübeleri üzerine inşaa ettiği, farklı disiplinleri kapsayan çok yönlü bir bakış açısıyla, ticaret hukuku ve iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar başta gelmek üzere özel hukuku ilgilendirir konularda yargı merciileri nezdinde müvekkillerini temsil etmektedir.

Eğitim
Boston University, Yüksek Lisans,
Bankacılık ve Finans Hukuku, 2015
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk
Fakültesi, Lisans, 2009
İletişim

faruk.cikin@acgaal.com
Diller
Türkçe, İngilizce
Üyelikler
DEİK - Türkiye Çek Cumhuriyeti İş Konseyi
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
Uluslarası Spor Avukatları Birliği (ISLA)
Sanat Hukuku Derneği (FDA)
İstanbul Barosu