kesik-cizgi
 

Ekibimiz, kuruluş işlemlerinin sevk ve idaresi ve/veya devamlılık arz eden şirketler hukuku danışmanlığı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, bir şirketin “ekonomik ömrü” boyunca ve sonrasında gereksinim duyulabilecek geniş bir yelpazede destek sağlamaktadır. Ekibimiz ayrıca şirketlerin gerek kurumsal gerekse idari yeniden yapılandırmaları konusunda derin bir deneyime sahip olup müvekkiller için en tercih edilebilir sonuca ulaşabilmek adına vergi uzmanları ve finansal danışmanlar ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

Küçük ve orta büyüklükte işletmeler ve start-up’lardan aile şirketleri, kurumsal yatırımcılar ve çok uluslu yapılara kadar çok çeşitli organizasyonlara; kuruluş, yapılandırma, mevzuata uygunluk, yöneticilerin sorumlulukları, hissedar müdahalesi, kurumsal yönetim, satın alma ve çıkışlar; devralma ve birleşmeler, kotasyonlar, özel sermaye ve girişim sermayesi yatırımları ve finansmana erişim de dahil olmak üzere şirketler hukukuna ilişkin her konuda düzenli olarak danışmanlık sağlamaktayız.

Birleşme ve Devralmalar

Ekibimiz, birleşme ve devralma işlemlerinde yabancı ve yerli alıcı ve satıcıları temsil etmektedir. İhtiyaç duyulduğu ölçüde “ezberbozan” kurumsal yapıların (vakıflar, İngiliz hukuku tröstleri) dahil edildiği bir sentez oluşturmak veya birleşmeler, bölünmeler ve ortak girişimler gibi yapısal öğeleri işlevsel kılmak suretiyle müvekkillerin “terzi dikim” yatırım planlarını hayata geçirmesini mümkün hale getirmekteyiz.

İhtiyaç duyulduğu ölçüde “ezberbozan” kurumsal yapıların (vakıflar, İngiliz hukuku tröstleri) dahil edildiği bir sentez oluşturmak veya birleşmeler, bölünmeler ve ortak girişimler gibi yapısal öğeleri işlevsel kılmak suretiyle müvekkillerin “terzi dikim” yatırım planlarını hayata geçirmesini mümkün hale getirmekteyiz.

Kişisel veri, dünya genelinde çeşitli sektörler için değeri gittikçe artmakta olan bir ticari varlık konumundadır. Diğer yandan, hızla değişmekte olan verilerin korunması hakkındaki mevzuata uygunluk ise sadece bir hukuki sorun olmanın ötesine geçmiştir. Mevzuata aykırılık şirketin tüketiciler nezdindeki imajına önemli zararlar verebileceğinden ayrıca bir itibar meselesi haline de gelmiştir.

Perakende, otomotiv ve lojistik dahil birçok sektörde verilerin korunması hakkında danışmanlık sağlamış olmamız sayesinde yıllar içinde derinlemesine bir deneyim edinmiş bulunmaktayız. Çözüm odaklı yaklaşımımız ve ticari algımız, müvekkillerimizin verilerin korunması ve güvenliği için gerekli hukuki altyapının etkin bir şekilde inşa edilmesinde müvekkillerimize yardımcı olmamızı mümkün kılmaktadır.

Verilerle ilgili mevzuata uygunluk projelerimiz kapsamında yoğunlukla:

– Kişisel verilerin şirket genelindeki akışını analiz ederek şirketin mevzuata uygunluğuna ilişkin mevcut durumunun hukuki analizini yapmaktayız,

– Hukuki durum tespiti raporu ile tespit edilen aykırılıkların ve risklerin giderilmesine yönelik gerekli aksiyonları belirlemekte ve müvekkil şirketin ilgili çalışanlarına eğitim vermekteyiz,

– Aykırılıkların ve risklerin giderilmesine yönelik aksiyonların icrası için gerekli kurul kararlarını, sözleşmeleri, politikaları, prosedürleri ve diğer hukuki metinleri düzenlemekteyiz.

Sahip olduğumuz proje yönetim deneyimleri ışığında; enerji, maden, altyapı ve inşaat projelerinde işlerin başlangıcından itibaren yapım/inşaat süreci boyunca, tamamlanma, faaliyete geçiş ve yapı/tesisin devralınmasına değin her adımda etkin hukuki destek sağlamaktayız. Her bir özgün projenin aşamalandırılması ve seyri, ileride uyuşmazlığa yol açabilecek “gri alanların” ve komplikasyonların tespiti ve bunların çözümünde kerteriz alınacak temel ticari ve teknik gereklilik/öncelikler konusunda derin tecrübe ve bilimsel öngörü sahibiyiz. ACG çatısı altında biriktirdiğimiz bu kolektif hafızayı, dünyanın pek çok yerinde icra edilen projelere değer katmak için kullanıyoruz.

Yetkinliğimiz; tedarik stratejileri, ihale dokümantasyonu, proje danışmanlığı, uyuşmazlıkların önlenmesi ve uyuşmazlık çözümü başlıklarında yoğunlaşmaktadır. Dahası, proje akışı içerisinde olası sorunların önünün alınabilmesine yönelik stratejik rehberlik ve kapsamlı bir uyuşmazlığa dönüşme riskine haiz görüş ve yaklaşım farklılıkları özelinde arabuluculuk/uzlaştırma hizmeti sunmaktayız. Yaşanan ticari ve/veya teknik anlaşmazlıklar karşısında, kendi alanlarında uzman avukatlarımız ve danışmanlarımız ile hızlı, güvenilir ve pragmatik hukuki çözümler üretiyoruz.

- Proje danışmanlığı,

- Strateji oluşturma,

- İhale dökümantasyonu,

- Ticari uyuşmazlıkların çözümü,

- Uyuşmazlıkların önlenmesi,

- Uyuşmazlıkların çözümü.

İş hukukunun tüm yönleri ile ilgili olarak şirketlere, gerçek kişilere ve çalışanlara danışmanlık hizmeti vermekte ve onları temsil etmekteyiz. İş davalarındaki kapsamlı deneyimimiz bu alandaki danışmanlık hizmetlerimize değer ve güç katmaktadır. İş hukuku uygulamalarımız şu konuları kapsamaktadır:

- Sözleşme incelemesi

– Özlük hakları ve emeklilik

– Yeniden yapılandırmalar, çalışanların görev değişiklikleri

– Şirket politikaları

– Gizlilik sözleşmeleri ve kısıtlayıcı taahhütler

– Çalışma ve ikamet izinler

– İş hususları hakkında hukuki inceleme

– Tekil ve toplu işten çıkarmalar

– Dava takibi ve arabuluculuk

Ekibimiz ayrıca yürürlükteki mevzuat ve uygulamalar hakkında güncel kalmaları için müvekkillerimize periyodik olarak iş hukuku eğitimleri de vermektedir.

En karmaşık davalardaki kişiye özel yaklaşımımızı bir gurur kaynağı olarak görüyoruz. Ekibimiz, ticari ve itibari kaygıları her durumda öncelemek suretiyle, olası dava risklerini bertaraf etmek için müvekkillerimiz ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Yargı süreci boyunca düzenli olarak bilgi ve güncelleme teminiyle her bir uyuşmazlığın genel seyri hakkındaki periyodik değerlendirmelerimizden tüm müvekkillerimiz istifade etmektedir. Müvekkillerimizin olası sonuçları bizzat kavrayarak buna göre pozisyon alabilmesine her zaman büyük önem veriyor ve “bilgi asimetrisini” yalın, gerçekçi ve derinlikli öngörü ve yönlendirmelerimiz ile gidermeyi amaçlıyoruz. İleriye yönelik stratejik planlama becerimiz ve her bir dava için gösterdiğimiz detay odaklı yaklaşımımız, yıllar içinde mahkemeler nezdindeki başarımıza katkıda bulunmuştur.

Başta idare hukuku, ticaret, tüketicinin korunması, iş, altyapı, gayrimenkul ve inşaat, gümrük ve uluslararası ticaret ve hissedar uyuşmazlıkları olmak üzere birçok farklı hukuki uyuşmazlıkla ilgili olarak müvekkillerimizi mahkeme ve hakem kurulları nezdinde sıklıkla temsil etmekteyiz.

Ekibimiz ayrıca tahkim, arabuluculuk, yabancı mahkeme / hakem kararların tanınması ve tenfizi ve borç tahsilatı hizmetlerinde geniş bir deneyime sahiptir.

Ekibimiz karmaşık, birden çok yetkinlik alanını kapsayan finansman, devralma, tasarruf ve kira işlemleri dahil çok yönlü gayrimenkul işlemleri hakkında geniş bir bilgi birikimi ve deneyime sahiptir.

Yabancı müvekkillerin Türkiye’deki gayrimenkul alımlarında kendilerine düzenli olarak danışmanlık sağlamaktayız. Uzmanlarımız, gerekli tüm idari ve hukuki prosedürlerin yerine getirilmesinde yabancı alıcılara destek sağlamaktadır.

Ekibimiz ayrıca, idari kurumlar nezdindeki sözleşme ve ilişkilerden doğan uyuşmazlıklarda dava, tahkim ve icra takibi hizmetleri sağlamaktadır.

yatay-acg-metin
 
 

Yayınlarımızı takip etmek için

e-bültenimize hemen kaydolun